Vitaliteit

Vitale kennisstad Leiden en Rabobank samen op missie!
De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Vitaliteit is een van deze maatschappelijke uitdagingen. 

Onderzoek wijst uit dat iemand vitaler is naarmate hij meer invloed heeft op de regie van zijn leven. Sport en bewegen, gezonde voeding en voldoende slaap helpen de kwaliteit van vitaliteit verhogen. Door samen met onze partners in te zetten op vitaliteit en te zorgen voor een gezonde levensstijl, kunnen we de stap maken van ‘herstel bij ziekte’ naar gezondheidspreventie en daarmee de zorgkosten verlagen.

Partner op het gebied van zorg, innovatie en vitaliteit
Zorg in de regio Leiden, een perfecte combinatie door het Leiden Bio Science Park, Universiteit Leiden en de vele ziekenhuizen. Het Leiden Bio Science Park is het grootste Life Science & Health cluster in Nederland. Hier worden vandaag de ontdekkingen van morgen gedaan. De stad Leiden zet zich op deze manier op de kaart als internationale kennisstad. Met grote zorgorganisaties als het LUMC, Alrijne, Topaz en het Rijnlands Revalidatie Centrum wordt er ontzettend veel zorg verleend. Rabobank draagt bij en sluit aan bij al deze activiteiten met partnerships en de Rabobank Medicidesk.

Een gezonde levensstijl stimuleren
Gezond eten en regelmatig bewegen zijn dingen die je zelf kunt doen om vitaal te worden en/of te blijven. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het voorkomen van ziekten. Als bank maken we het onze klanten graag zo makkelijk mogelijk om een vitale levensstijl te hebben. Dit doen we door verenigingen, stichtingen en inititieven op dit gebied te ondersteunen.

  1. Medicidesk, uw financiën zijn onze zorg! 
    De zorg verandert in razendsnel tempo. Stijgende zorgvraag, invloed van technologie en nieuwe manieren van samenwerken zijn aan de orde van de dag. Je werkt hard voor jouw doel: patiënten de best mogelijke zorg bieden. Onze adviseurs van de Medicidesk begrijpen hoe belangrijk het is om op het gebied van de gezondheidszorg met jou mee te denken. Uw financiën zijn onze zorg. 
     
  2. Rabobank is dé vitaliteitspartner in de regio! 
    Mensen samen brengen en vitaliteit ontmoeten elkaar in sport en bij (sport)verenigingen. Teamsporten zijn daar uitstekende voorbeelden van. Ook is er een aantal jaarlijkse evenementen die erin slaagt om veel mensen te activeren en in beweging te brengen. Vanuit deze gedachte is Rabobank Leiden-Katwijk partner van voetbal- en hockeyverenigingen, evenementen als de Leidse Koningsspelen en de Kippenloop in Katwijk. Bij deze verenigingen en evenementen gaan we, samen met de organisatoren, actief aan de slag om zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren om deel te nemen en dus te werken aan een gezonde levensstijl.