Maatschappelijke agenda regio Leiden-Katwijk

Samen versterken we de regio Leiden-Katwijk

Vanuit de missie 'Growing a better world together' levert de Rabobank bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving in de regio. We zetten hiervoor onze kennis, ons netwerk en ook onze middelen in. Samen met stakeholders, medewerkers en ledenraadsleden is in de afgelopen maanden nagedacht over uitdagingen rond de thema’s “vitaliteit”, “financiële zelfredzaamheid”, “lokale economie” en “duurzaam wonen". Deze uitdagingen en plannen die hiervoor bedacht worden, vormen samen de maatschappelijke agenda van de regio Leiden-Katwijk.

Maatschappelijke agenda Leiden-Katwijk

De maatschappelijke agenda is niet alleen van de Rabobank. De agenda is van iedereen. Er worden nu diverse plannen concreet gemaakt. Nieuwe ideeën zijn ook van harte welkom. Heb je een idee rond een van de vier thema’s? Kunnen we je in contact brengen met andere partijen die je kunnen helpen met je idee of wil je onze hulp bij het uitwerken van een idee tot plan? Neem dan contact met ons op via communicatie.leidenkatwijk@rabobank.nl.

Hieronder vind je de actuele plannen per thema.

Vitaliteit

 • Lokale influencers helpen jongeren gezonder te leven;
 • Eenzame ouderen actief maken via een vitaliteitstour;
 • Sterkere sportverenigingen voor nog meer sporters.

 (Financiële) zelfredzaamheid

 • Meer vrijwilligers werven via ondernemingen;
 • Jongeren aan het werk en uit de schulden;
 • Buddy's ondersteunen mensen uit kwetsbare groepen.

(Duurzaam) wonen

 • Collectief verduurzamen van woningen.

Lokale economie

 • Lokaal talent wordt gekoppeld aan lokale ondernemers;
 • Verbinding tussen Leiden en Katwijk via 'Leiden aan zee';
 • Verbinding ondernemers in de regio via Bizz71;
 • Duurzaam ondernemen als basis voor economische groei;
 • Vergroenen stedelijke omgeving en verbeteren woonklimaat.