Fonds Buitenlandse Projecten

Zelf aan de slag in een ontwikkelingsland? Er zijn verschillende organisaties in onze omgeving die dit doen. Vrijwilligers die zelf tijd en geld inzetten voor hun medemens. Een aansprekend project op het gebied van voedselvoorziening, voedselverspilling, agricultuur of (medische) zorg kan worden ingediend voor het Fonds Buitenlandse Projecten. Een commissie bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank beoordeelt de aanvragen en bepaalt de hoogte van een eventuele donatie.

Tot en met 22 september was het voor verenigingen en stichtingen mogelijk om een project in te dienen voor Fonds Buitenlands Projecten.Inmiddels zijn de genomineerden bekend gemaakt en kunnen klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk hun stemmen vanaf 25 oktober uitbrengen. De uitreiking van de cheques vind plaats op een van de klantavonden op 25,26, 27 en 28 november. 

De genomineerden projecten voor het Fonds Buitenlandse Projecten zijn: 
 

World Servants Leiderdorp                                                                     28 Leiderdorpse deelnemers, o.l.v. een lokale aannemer, in Malawi bouwen aan 2 leslokalen, latrines en een wc's.
St. Kanjers van Kenya Watertanks en een koe aaschaffen voor in Ngong (Nairobi) om water- en voedselvoorziening te verbeteren.
St. Kind in Oost Europa Het sanitair in een dorp vlakbij Boekarest (Roemenië) verbeteren en nieuw plaatsen om de hygiëne en dus de gezondheid te verbeteren.
St. Nepal Sammaan In de Terai (Nepal) een afdeling voor zwangerschap en zuigelingenzorg oprichten in de plaatselijke school.
St. Mano a Mano Latrines bouwen en voorlichting geven om hygiënische omstandigheden te verbeteren in La Cuchilla del Higo (Dominicaanse Republiek).

 

Voorwaarden
 

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donatie uit het Fonds Buitenlandse Projecten:

 1. Het project is gericht op het voor de lange termijn verbeteren van de situatie van kansarmen in de wereld.
 2. De aanvraag komt van een organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die klant is van Rabobank Leiden-Katwijk.
 3. Het project heeft betrekking op vitaliteit/gezondheid en/of voedselvoorziening of -verspilling.
 4. De lokale bevolking in het betreffende land wordt actief bij het project betrokken.
 5. Het project is gericht op een speciale groep mensen of een groot deel van die groep.
 6. Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.
 7. Het project is nog niet gestart.
 8. Het project start binnen een jaar.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Studiedagen, congressen, seminars en festivals.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn

Nieuw: Uitleg stemmen 

 

Aan het begin van de stemronde ontvangen klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk, geboren in 2001 of eerder, een unieke stemcode. Met deze stemcode kan hij/zij op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl stemmen. Een klant mag drie stemmen uitbrengen en een lid mag vier stemmen uitbrengen, op tenminste drie genomineerde wensen. Elke stem die de genomineerde ontvangt is € 15,- waard. Daarnaast ontvangen klanten en leden vanaf 2019 één extra stem die uitgebracht mag worden op een genomineerd project voor het Fonds Buitenlandse Projecten. 

Om een bijdrage uit het Fonds Buitenlandse Projecten te ontvangen moet de genomineerde minimaal 50 stemmen ontvangen. Dit is de kiesdrempel. Genomineerden die aan het einde van de stemperiode 49 of minder stemmen hebben ontvangen, ontvangen geen uitkering uit het Fonds Buitenlandse Projecten.

NB: Alleen klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk die per e-mail of post door de bank benaderd willen worden ontvangen een stemcode.

Voorbeelden stemmen


Voorbeeld 1:

 • Vereniging of stichting A vraagt een bedrag van € 4.000,- uit het Fonds Buitenlandse Projecten en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging A ontvangt 280 stemmen á € 15,-. Dit betekent een bedrag van € 4.200,-, maar omdat niet meer wordt uitgekeerd dan het gevraagde bedrag ontvangt de vereniging € 4.000,-.
   

Voorbeeld 2:

 • Vereniging B vraagt een bedrag van € 2.000,- uit het Fonds Buitenlandse Projecten en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging B ontvangt 30 stemmen. Zij heeft de kiesdrempel dus niet gehaald en ontvangt dus geen bijdrage.
   

Voorbeeld 3:

 • Vereniging C vraagt een bedrag van € 3.500,- uit het Fonds Buitenlandse Projecten en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging C ontvangt 120 stemmen á € 15,-. Dit betekent een bedrag van € 1.800,- euro. Vereniging C krijgt dus € 1.700,- minder dan het gevraagde bedrag.