Themagroepen

De directie van Rabobank Leiden-Katwijk betrekt via thema(werk)groepen haar ledenraad nauw  bij de activiteiten van de bank. Deze werkgroepen bespreken of bestuderen een duidelijk omschreven thema. De leden van de werkgroep zijn deskundigen op het in de werkgroep te behandelen thema of bereid zich daarin te verdiepen.
Werkgroepen bestaan uit leden van de ledenraad, een directielid en medewerkers van de bank. Eventueel kan een werkgroep worden aangevuld met een derde, bijvoorbeeld een externe deskundige. Er zijn vooralsnog werkgroepen voor vier thema's geformeerd:

  • Bio Science
  • Arbeidsparticipatie
  • Energie en Duurzaamheid
  • Wonen