Vacature ledenraad

Rabobank Leiden-Katwijk
Vanuit een sterke en solide basis wil Rabobank Leiden-Katwijk een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart van haar klanten. Dit doen wij in eerste instantie door onze klanten op belangrijke levensmomenten verder te helpen met transparante, eerlijke en begrijpelijke dienstverlening. Hiervoor zijn wij, fysiek en digitaal, altijd in de buurt op de momenten dat het ertoe doet. Daarnaast participeert Rabobank Leiden-Katwijk in initiatieven die de leef- en werkomgeving van onze klanten, en dus de lokale gemeenschap, versterken. In Leiden-Katwijk verbinden wij hiervoor kennis, middelen en netwerken op het gebied van onderwijs, zorg, ondernemerschap & innovatie, duurzaamheid & energie en wonen.

De lokale directie draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de lokale ambities naar klant, markt en gemeenschap vanuit een collectief kader. De directie weet zich daarbij geïnspireerd door een actieve ledenraad en gestimuleerd door een lokaal betrokken raad van commissarissen met een integraal perspectief op de organisatie.

De rollen van de lokale ledenraad
De ledenraad behartigt het belang van onze klanten en onze leden. Ledenraadsleden met een diverse achtergrond en oriëntatie brengen de buitenwereld over de volle breedte binnen om de lokale bank op koers te houden. De ledenraad vormt de primaire toetssteen voor de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale samenleving. Daarbij vervult de ledenraad drie rollen:

 • Allereerst vervult de ledenraad een aantal formele, toetsende, rollen binnen de lokale bank. Denk hierbij aan de benoeming van de lokale raad van commissarissen en het vaststellen van het huishoudelijk regelement.

 • Ten tweede signaleert de ledenraad, gevraagd en ongevraagd, ontwikkelingen in de markt en samenleving. Het is van grote waarde als de directie en raad van commissarissen signalen ontvangen om de aansluiting op klant en samenleving verder te verbeteren.

 • Ten derde heeft de ledenraad een actief verbindende rol. Net als medewerkers zijn onze ledenraadsleden het gezicht van onze bank en actief betrokken bij de verbindingen op de hierboven genoemde lokale thematiek.

Wat is belangrijk voor een ledenraadslid?
Een ledenraadslid:

 • is klant van Rabobank Leiden-Katwijk en lid van de daaraan gekoppelde verenigingsrechtelijke afdeling Leiden-Katwijk;
 • is minimaal 18 jaar oud en neemt ten minste één bankdienst af;
 • kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden richting directievoorzitter en lokale raad van commissarissen;
 • is actief in een of meerdere relevante lokale netwerken;
 • is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied;
 • investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deel-overleggen;
 • draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen;
 • kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden;
 • onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten;
 • beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening;
 • is woonachtig in het werkgebied van de bank: gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp of  Oegstgeest.

Hoe ziet de ledenraad eruit?
De ledenraad bestaat momenteel uit 26 leden. Belangrijk is dat onze klanten en leden zich herkennen in hun raad: dat de raad representatief is voor het klanten- en ledenbestand. We streven daarom naar een ledenraad die, naast een geografische en thematische vertegenwoordiging, ook een goede mix laat zien van leeftijd, man/vrouw, zakelijk/particulier, enzovoort.

Interesse?
Heeft u interesse om lid te worden van de ledenraad van Rabobank Leiden-Katwijk? Meldt u nu aan via Aanmelden.LeidenKatwijk@rabobank.nl. Om een beeld te krijgen bij uw ervaring en aansluiting op het profiel vragen wij u een CV en motivatie mee te sturen.