Bijeenkomsten & vergaderingen

Bijeenkomsten
Rabobank Leiden-Katwijk organiseert regelmatig bijeenkomsten rondom thema's. Soms worden zaken behandeld die alleen de coöperatie aangaan. Hiervoor worden de leden van de bank uitgenodigd.

Ledenraadsvergaderingen
De ledenraad vergadert vijf keer per jaar. Deze vergaderingen worden in besloten kring gehouden met de leden van de ledenraad, de directie en leden van de raad van commissarissen van de bank.