Invloed & Zeggenschap

Rabobank is een coöperatieve bank. Aan het einde van de 19e eeuw werd de bank opgericht door boeren om elkaar verder te helpen. Tot op de dag van vandaag worden klanten actief betrokken bij de dienstverlening en het beleid van de bank. Klanten kunnen daarvoor lid worden van de bank.

Ledenraad
Als Rabobank-lid kun je worden voorgedragen als ledenraadslid. Ledenraadsleden vervullen een belangrijke sleutelrol tussen leden en directie van Rabobank Leiden-Katwijk. Maar ook tussen de bank en de regio. Growing a better world together!

De belangrijkste taak van de ledenraad is het beoordelen of de bank haar rol als betrokken financieel en maatschappelijk dienstverlener goed vervult. Gedurende het jaar informeert de directie de ledenraad over de voortgang op het gevoerde beleid en haar rol in de lokale gemeenschap.

Tot slot heeft de ledenraad een aantal formele taken, zoals het adviseren over het ledenbeleidsplannen, benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen en adviseren over de besteding van een deel van de winst: het coöperatief dividend.

De ledenraad van Rabobank Leiden-Katwijk bestaat momenteel uit de volgende leden.
 
Jan van der Boon Ada Borst Coen Breedveld
Emil Broesterhuizen Jan van Dam Joachim van Diest
Chris Dijkmans Jaap van Duijn Eco van Efferink
Lucien Geelhoed Willem Guijt Bas ter Haar Romeny
Bart B. Hoenen Abdelhaq Jermoumi Han Kapsenberg
Jacob Klok Nathalie Lecina Rolf Marselis
Jonathan de Mooij Dieneke van Os Jan Arie Oudshoorn
Pierre van Overloop André van Rhijn Marcus Rolloos
Ellen Simons Johan Stevens Theo Versnel
Jan Wesseldijk Mike Zuijderduijn