Invloed & Zeggenschap

Rabobank is een coöperatieve bank. Aan het einde van de 19e eeuw werd de bank opgericht door boeren om elkaar verder te helpen. Tot op de dag van vandaag worden klanten actief betrokken bij de dienstverlening en het beleid van de bank. Klanten kunnen daarvoor lid worden van de bank.

Rabobank Lidmaatschap

Als klant kun je ook lid worden van Rabobank Leiden-Katwijk. De voordelen van het lidmaatschap:

  1. Via de ledenraad meebeslissen over de koers van de bank
  2. Stemmen over de besteding van het coöperatief dividend (Wensenfonds/ Rabo ClubSupport)

Word lid van uw bank!

Ledenraad
Als Rabobank-lid kun je worden voorgedragen als ledenraadslid. Ledenraadsleden vervullen een belangrijke sleutelrol tussen leden en directie van Rabobank Leiden-Katwijk. Maar ook tussen de bank en de regio. Growing a better world together!

De belangrijkste taak van de ledenraad is het beoordelen of de bank haar rol als betrokken financieel en maatschappelijk dienstverlener goed vervult. Gedurende het jaar informeert de directie de ledenraad over de voortgang op het gevoerde beleid en haar rol in de lokale gemeenschap.

Tot slot heeft de ledenraad een aantal formele taken, zoals het adviseren over het ledenbeleidsplannen, benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen en adviseren over de besteding van een deel van de winst: het coöperatief dividend.

De ledenraad van Rabobank Leiden-Katwijk bestaat momenteel uit de volgende leden.
 
Joost Kokje Coen Breedveld Roosmarijn van de Velde
Rob Manders Joachim van Diest Marcus Rolloos
Mike van Bemmelen Sanne Mooren Theo Versnel
Lucien Geelhoed Willem Guijt Nicoline Schuitemaker
André van Rhijn Amar Harroui Jan Wesseldijk
Arian Khoshchin Nathalie Lecina Jan Arie Oudshoorn
Jonathan de Mooij Dieneke van Os Ellen Simons
Annette ter Haar Richard van Laar Anne Marieke Schwencke
Houssin Bezzai