Invloed & Zeggenschap

Rabobank Leiden-Katwijk is een coöperatie, een samenwerkingsverband van leden van de bank. Niet anonieme aandeelhouders, maar onze leden hebben het voor het zeggen bij onze bank. Met alle andere Rabobanken werken we samen in Rabobank Nederland, die zelf ook weer een coöperatie is.

Een betere coöperatie, een betere bank
De financiële wereld is volop in beweging. De behoeften van onze klanten veranderen en (internationale) toezichthouders en financiële marktpartijen stellen eisen aan onze dienstverlening en organisatie. Om deze redenen moderniseert de Rabobank haar coöperatieve structuur.

De coöperatie en het bankbedrijf versterken
Vanaf januari 2016 gaan alle lokale Rabobanken samenwerken onder één coöperatie. Dit betekent dat deze banken onder één bankvergunning gaan werken en zich vanaf dat moment gezamenlijk zullen verantwoorden in één jaarrekening. Daarnaast krijgen onze leden, door deze modernisering, een grotere stem. De leden van elke lokale Rabobank krijgen namelijk een vertegenwoordiging in het hoogste orgaan van de nieuwe coöperatie, de Algemene Ledenraad. Dit alles met als doel om zowel de coöperatie als het bankbedrijf van de Rabobank te versterken.

In een 'digizine' informeren wij u over de achtergrond van deze verandering.

Betrokken leden
De Rabobank streeft naar meer en meer betrokken leden. Klanten die mede vorm willen geven aan de bank waar zij producten en diensten afnemen. Klanten die er, voor zichzelf en voor de samenleving, belang aan hechten dat er een Rabobank in de lokale gemeenschap is.

Klanten die hun stem willen laten horen in klankbordgroepen, ledenpanels in studenten- of jongerenraden en willen meebepalen welke maatschappelijke projecten de bank steunt. Die willen deelnemen in het economisch en maatschappelijk netwerk van de Rabobank waarin ze informatie kunnen uitwisselen en kennis en ervaring kunnen opdoen. Of die gewoon willen profiteren van speciale ledenvoordelen. Al die trouwe klanten worden uitgenodigd om lid te worden.

Voordelen voor leden op een rij
Als klant heeft u uw bankzaken bij ons geregeld. Dat is een puur zakelijke relatie. Lid zijn gaat een stapje verder:

  • Leden hebben invloed op het beleid van hun eigen bank. Zo worden zij bijvoorbeeld gevraagd naar hun mening over maatschappelijke projecten. Ledenraadsleden hebben zelfs zeggenschap in de coöperatieve bank.
  • Via onze netwerken kunt u kennis en ervaring delen. Bijvoorbeeld door het volgen van seminars en workshops, georganiseerd door of samen met Rabobanken in uw omgeving.
  • U ontvangt ons ledenmagazine Dichterbij, een gratis kwartaalmagazine over de meest uiteenlopende zaken en natuurlijk de laatste ledenaanbiedingen.

Lid worden