St. De Nieuwe Blauwe Tram

Info boekje uitgeven Boekje over NZH motorrijtuig A619/620: de laatste Blauwe Tram in de geschiedenis op 9-11-1961 Enthousiasme kweken voor het reconstructieproject van de laatste Blauwe Tram

www.denieuweblauwetram.nl


Breng uw stem uit