Fonds Buitenlandse Projecten

Zelf aan de slag in een ontwikkelingsland? Er zijn verschillende organisaties in onze omgeving die dit doen. Vrijwilligers die zelf tijd en geld inzetten voor hun medemens. Een aansprekend project op het gebied van voedselvoorziening, voedselverspilling, agricultuur of (medische) zorg kan altijd worden ingediend voor het Fonds Buitenlandse Projecten. Een commissie bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank beoordeelt de aanvragen en bepaalt de hoogte van een eventuele donatie.

In 2018 konden projecten worden ingediend tot en met 25 november 2018. Momenteel is dit helaas niet mogelijk.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donatie uit het Fonds Buitenlandse Projecten:

 • Het project is gericht op het voor de lange termijn verbeteren van de situatie van kansarmen in de wereld.
 • De aanvraag komt van een organisatie of vertegenwoordiger van een organisatie die klant is van Rabobank Leiden-Katwijk.
 • Het project heeft betrekking op vitaliteit/gezondheid en/of voedselvoorziening of -verspilling.
 • De lokale bevolking in het betreffende land wordt actief bij het project betrokken.
 • Het project is gericht op een speciale groep mensen of een groot deel van die groep.
 • Het project heeft een duidelijk plan van aanpak.
 • Het project is nog niet gestart.
 • Het project start binnen een jaar.

Wij doneren niet aan:

 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Studiedagen, congressen, seminars en festivals.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.