Streek van verrassingen &CO

De Streek van Verrassingen is een initiatief van de gezamenlijke citymarketing organisaties uit Leiden, Oegstgeest en Katwijk. Zij hebben met steun van de Rabobank en het platform &CO de krachten gebundeld. Dit heeft geleid tot de campagne Streek van Verrassingen. Dit is een campagne gericht om de ruim 250.000 regiobewoners onze streek (opnieuw) te laten ontdekken en daardoor bij te dragen aan vraagherstel in de horeca, recreatie en cultuur.

Meer weten? Kijk op: https://www.visitleiden.nl/nl/zien-doen/overig/streek-van-verrassingen

Of kijk op de Instagram: https://www.instagram.com/streekvanverrassingen/