Personal Social Impact Bonds (NEW FUEL) &CO

New Fu.E.L. for a new Future, Energy and Life

New Fu.E.L. is een project waarbij kansarme jongeren die in de schulden zitten geholpen worden om zelfstandig hun leven weer op de rit te krijgen. Georganiseerd vanuit Studio Moio.

https://www.studiomoio.nl/