Duurzamer Wonen

Waarom draagt een bank bij aan doelen van de Verenigde Naties?
De VN heeft 17 wereldproblemen bepaald die in de komende jaren moeten worden aangepakt. Elk bedrijf en elke wereldburger zou hier zijn steentje aan moeten bijdragen om zo onze wereld leefbaar te houden. Als coöperatieve bank is het verbeteren van onze lokale leefomgeving het uitgangspunt. En dat doen we samen met onze klanten: Growing a Better World Together.

Vanuit de 17 wereldproblemen hebben wij díe problemen benoemd waaraan wij als organisatie echt een bijdrage kunnen leveren en waarin we het verschil kunnen maken. Als grootste hypotheekverstrekker van Nederland kunnen we bijdragen aan het verduurzamen van woningen. Maar liefst 80% van de Nederlandse woningen voldoet nog niet aan Energielabel A. Daar is dus nog een wereld te winnen.

De vraag is niet óf we duurzamer gaan wonen, maar wanneer.
Het zorgt voor een lagere energierekening, meer wooncomfort en je draagt bij aan een beter milieu. En er zijn meer momenten om te verduurzamen dan je denkt. Als coöperatieve bank versterken we jou en je omgeving en zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in. Hoe doen we dat? Wij helpen je duurzame woonkansen te benutten!

Tools en tips