Winststijging door economisch herstel


Donderdag 20 augustus 2015

De Rabobank boekte in het eerste halfjaar van 2015 een nettowinst van ruim anderhalf miljard euro. Dat is 41% meer dan een jaar geleden. De stijging is vooral te danken aan het economische herstel van Nederland, waardoor de kosten voor kredietverliezen lager uitvielen.

De onderliggende resultaats-ontwikkeling onderstreept de noodzaak voor een verdere prestatieverbetering, ook vanwege de toekomstige verzwaring van de kapitaaleisen.

'Onze financiële resultaten lieten in het eerste halfjaar een aanzienlijke stijging zien. De tevredenheid van onze klanten nam toe en we hoefden minder geld opzij te zetten voor klanten in slecht weer', aldus bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. 'We moeten ons blijven aanpassen en verbeteren om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gezien de intensieve concurrentie en toegenomen kapitaaleisen, blijft het verder reduceren van kosten en verbeteren van de opbrengsten onverminderd essentieel. Daarom werken we aan een aanpassing van ons bestuursmodel en een nieuw Strategisch Kader. Dit proces zal in december van dit jaar zijn afgerond.'