Steeds meer woningen boven water


Donderdag 30 april 2015

Rabo-economen schatten dat door de stijgende huizenprijzen en het recordaantal extra aflossingen op hypotheken vorig jaar 165.000 woningen boven water zijn gekomen. Dat aantal zal volgens de economen vanaf nu alleen maar stijgen.

​Het aantal woningbezitters waarvan de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning is vanaf 2008 alleen maar gegroeid. Sinds vorig jaar keert het tij voor de woningeigenaren. In het eerste kwartaal van 2015 kampten nog ongeveer 900.000 huishoudens met een onderwaarde van hun woning. In dezelfde periode vorig jaar waren dat naar schatting nog 1,1 miljoen, een daling van 15 procent.

Aflossingen en huizenprijzen
De daling is deels het gevolg van het recordbedrag aan extra aflossingen in 2014. Bij de Rabobank alleen al losten de woningbezitters vorig jaar 4 miljard euro extra af. Maar ook de stijgende huizenprijzen zijn in het voordeel van de woningbezitters.

Pieter van Dalen, woningmarkteconoom: 'De huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 2,4 procent hoger dan het eerste kwartaal 2014. Een goede zaak, want door de recente prijsstijgingen kunnen huizenbezitters gemakkelijker doorstromen naar een ander huis. En dat is alleen niet alleen goed voor de woningmarkt maar ook voor de economie.'

1 op de 4
Op dit moment staat naar schatting nog 1 op de 4 woningen onder water, voor een totaalbedrag van ongeveer 45 miljard euro. Van Dalen: 'Wanneer je je woning op het hoogtepunt van de markt hebt gekocht dan heb je de meeste kans op onderwaarde. Voor vijf procent van de huizenbezitters geldt verder dat hun onderwaarde tussen de 10.000 en 20.000 euro ligt. Zij komen dus met een relatief kleine huizenprijsstijging weer boven water.'

2008-2019-2025
In 2019 is het percentage onder water staande woningen naar verwachting weer even laag als voor 2008. Van Dalen: 'In ons basisscenario verwachten we dat de huizenprijzen gemiddeld met 2 procent zullen stijgen en dat de tendens van extra aflossingen doorzet. In dat geval staan er over vier jaar nog ongeveer 450.000 huishoudens onder water, circa 13 procent van de huizenbezitters. Dit is net zoveel als voor de crisis. En als deze trend doorzet heeft in 2025 nog maar drie procent van de huishoudens een woning met onderwaarde.'