Samen versterken we regio Leiden-Katwijk


Dinsdag 11 december 2018

Samen versterken we regio Leiden-Katwijk

Op maandag 10 december organiseerden we vanuit de Rabobank in het kantoor in Leiden het eerste “maatschappelijke café” voor de regio Leiden-Katwijk. Vanuit de missie 'Growing a better world together' leveren we bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving in de regio. We zetten hiervoor onze kennis, ons netwerk en ook onze middelen in. Samen met stakeholders, medewerkers en ledenraadsleden is in de afgelopen maanden nagedacht over uitdagingen rond de thema’s “vitaliteit”, “financiële zelfredzaamheid”, “lokale economie” en “duurzaam wonen".

Op 10 december werden de eerste plannen gedeeld. Sommige plannen zijn al redelijk concreet, andere plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Er werden ideeën uitgewisseld en nieuwe inzichten opgedaan. Én er werd vooral veel contact gelegd. Er vonden boeiende gesprekken plaats over uitwerking van de ideeën en mogelijke samenwerking.

Vervolgbijeenkomst in januari

In januari worden de plannen verder uitgewerkt. Mensen die vanuit kennis of ervaring een bijdrage willen leveren bij een van de projecten, zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden. Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via (088) 726 74 37.

Meer weten?

Hieronder staat een overzicht van de lokale uitdagingen. In de bijgevoegde rapporten zie je meer achtergrondinformatie over de verschillende thema’s, waaronder een regionale scan per thema en demografische gegevens. Deze vormden de basis van de uitgewerkte ideeën.

In de bijgevoegde infographic is te zien welke uitdagingen worden opgepakt.

Vitaliteit

 • Lokale influencers helpen jongeren gezonder te leven;
 • Eenzame ouderen actief maken via een vitaliteitstour;
 • Sterkere sportverenigingen voor nog meer sporters.
   

Kijk hier voor het uitgebreide rapport

(Financiële) zelfredzaamheid

 • Meer vrijwilligers werven via ondernemingen;
 • Jongeren aan het werk en uit de schulden;
 • Buddy's ondersteunen mensen uit kwetsbare groepen.
   

Kijk hier voor het uitgebreide rapport

(Duurzaam) wonen

 • Collectief verduurzamen van woningen.
   

Kijk hier voor het uitgebreide rapport

Lokale economie

 • Lokaal talent wordt gekoppeld aan lokale ondernemers;
 • Verbinding tussen Leiden en Katwijk via 'Leiden aan zee';
 • Verbinding ondernemers in de regio via Bizz71;
 • Duurzaam ondernemen als basis voor economische groei;
 • Vergroenen stedelijke omgeving en verbeteren woonklimaat.
   

Kijk hier voor het uitgebreide rapport