Samen versterken we de regio Leiden-Katwijk


Vrijdag 24 mei 2019

 

Vanuit de missie “Growing a better world together” levert de Rabobank bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving in de regio. We zetten hiervoor onze kennis, ons netwerk en ook onze middelen in. Samen met stakeholders, medewerkers en ledenraadsleden is in de afgelopen maanden nagedacht over uitdagingen rond de thema’s vitaliteit, financiële zelfredzaamheid, lokale economie en duurzaam wonen.

Deze maatschappelijke agenda is niet alleen van de Rabobank. De agenda is van iedereen! Er worden nu diverse plannen concreet gemaakt. Nieuwe ideeën zijn ook van harte welkom. Heb je een idee rond één van de vier thema’s? Kunnen we je in contact brengen met andere partijen die je kunnen helpen met je idee of wil je onze hulp bij het uitwerken van een idee tot plan? Neem dan contact met ons op via Communicatie.LeidenKatwijk@rabobank.nl.