Ruim 300 duizend huishoudens boven water door stijgende huizenprijzen


Vrijdag 6 november 2015

150 duizend huishoudens met een hypotheek komen in 2015 weer boven water doordat de huizenprijzen stijgen. Dat betekent dat de woning van een huishouden meer waard is dan de hoogte van de hypotheek die erop rust. Naar verwachting zet deze ontwikkeling in 2016 door met nog eens 170 duizend huishoudens.

​Dat schrijven economen van Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Pre-crisisniveau
Het gaat steeds beter met de Nederlandse huizenmarkt. De huizenprijzen stijgen met 2,75 procent in 2015 en met 2,75 tot 4,75 procent in 2016. Het aantal verkochte woningen komt dit jaar naar verwachting uit op 182 duizend. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2014. In 2016 wisselen naar verwachting tussen de 175 en 195 duizend woningen van eigenaar. Het aantal verkochte woningen bereikt volgend jaar pre-crisisniveaus.

Meer koopkracht, meer vertrouwen
Pieter van Dalen van KEO: 'We verwachten niet dat de inhaalgroei van de verkopen van 2014 en de stevige toename van dit jaar in 2016 doorzet. Maar het hoge niveau van de verkoopaantallen zullen we volgend jaar ook terugzien. Dit komt met name door een combinatie van economische groei die gestaag doorzet, meer koopkracht voor huishoudens, een toename van de werkgelegenheid, het grote vertrouwen in de woningmarkt en de lage hypotheekrente.'

Vraag naar woningen neemt toe
Van Dalen ziet de woningmarkt door de toenemende vraag volgend jaar minder ruim worden. 'Het aantal huizen waaruit kopers kunnen kiezen neemt af. Daardoor zullen de huizenprijzen naar verwachting in 2016 nog iets harder stijgen dan dit jaar. Dat is gunstig voor de huishoudens die onder water staan. Samen met reguliere aflossingen en vermogensopbouw in spaarhypotheken zorgt dit ervoor dat een fors aantal huishoudens boven water komt. Wel moet ik hierbij de kanttekening plaatsen dat de onderwaterproblematiek nog steeds groot is: de groep met een potentiële restschuld is nog steeds bijna twee keer zo groot als voor de crisis.'

Hypotheekrentes blijven laag
De totale hypotheekschuld zal dit jaar voorzichtig oplopen. Tegenover een toename van de nieuwe hypotheekverstrekkingen door het aantrekken van de woningmarkt staat een hoog niveau van extra aflossingen. De hypotheekrentes breken tot nu toe vrijwel ieder kwartaal een nieuw laagterecord. Van Dalen: 'Voor volgend jaar verwachten we dat de rente in Europa slechts zeer beperkt zal stijgen, waardoor de hypotheekrente laag kan blijven.'