Rien Nagel bij rondetafel Tweede Kamer over bijzonder beheer


Donderdag 16 april 2015

Rabobank-bestuurder Rien Nagel is donderdagochtend 16 april een van de sprekers tijdens het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over bijzonder beheer. Naast andere vertegenwoordigers van de financiële sector spreken de parlementariërs ook mensen uit het bedrijfsleven en externe deskundigen.

​Regelmatig klinkt het geluid dat de werkwijze van bijzonder beheer 'op gespannen voet' staat met het belang van klanten. In de Tweede Kamer zijn er al diverse malen vragen over gesteld. In het rondetafelgesprek, dat om 10:00 uur begint, willen de parlementariërs de visie en mening horen van betrokkenen, onder wie Rien Nagel. De Rabobank heeft in Nederland 800.000 zakelijke klanten, van wie 200.000 financiering hebben. Van hen zijn er ongeveer 25.000 in bijzonder beheer. Tweederde van de bedrijven die in bijzonder beheer is gekomen, gaat weer terug naar regulier beheer. De andere bedrijven worden overgenomen, gestaakt of gaan failliet.

Media-aandacht
Vooruitlopend op en na afloop van dit rondetafelgesprek besteden de media aandacht aan bijzonder beheer. Zo gaat het programma Eén Vandaag vanavond (woensdag) in op een situatie bij Rabobank Westland, waarbij een cactuskweker aangeeft dat de bank hem onvoldoende ruimte heeft geboden. In reactie benadrukt Rabobank dat zij het betreurt dat de kwekerij faillissement heeft moeten aanvragen. Hier is een zorgvuldig traject van aan vooraf gegaan. Op lange termijn bleek een gezonde en economisch verantwoorde bedrijfsvoering niet mogelijk en het was niet verantwoord, ook niet voor de ondernemer, om de financiering uit te breiden.

Beter aansluiten bij belevingswereld klant
Enkele weken geleden publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) resultaten van een verkennend onderzoek bij vier banken naar de kredietverlening en de werkwijze van bijzonder beheer. Signalen van klanten en vragen in de Tweede Kamer waren de aanleiding voor dit onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat er van misstanden geen sprake is. Wel doet de AFM belangrijke aanbevelingen aan banken om vooral de informatievoorziening en omgang met klanten te verbeteren, om beter aan te sluiten op de belevingswereld van de klant en hoe deze een bijzonder beheer traject ervaart.

Klantarena’s
Om dat wederzijdse begrip te vergroten, organiseert de Rabobank zogenoemde klant-arena's, waarin klanten hun ervaringen en meningen over Bijzonder Beheer en het proces kunnen delen met medewerkers van de bank. 'Deze rechtstreekse feedback van klanten is een goede leerervaring voor alle betrokkenen. Dit levert belangrijke inzichten en wederzijds begrip op', aldus Rien Nagel in een reactie op het AFM-rapport van enkele weken geleden. ‘Het bijzonder beheer traject vergt veel van onze klanten en onze mensen. Het gaat om complexe advisering aan bedrijven die in zwaar weer zitten. Gelukkig herstellen de meeste, maar soms is er onvoldoende perspectief en zijn moeilijke beslissingen onvermijdelijk.'


Enkele feiten over bijzonder beheer op een rij

  • Als financier en adviseur monitort de Rabobank actief hoe bedrijven ervoor staan. De Rabobank pakt dit proactief aan. Hoe eerder gereageerd wordt op ontwikkelingen bij de klant, hoe groter de kans dat een klant de veranderde omstandigheden het hoofd kan bieden.
  • Een combinatie van redenen zorgt er doorgaans voor dat een onderneming in zwaar weer komt. Denk aan een combinatie van een veranderende afzetmarkt, hogere bedrijfskosten en tekortschietend risicomanagement.
  • Als het continuïteitsperspectief van de klant verandert, kunnen ook de kredietbeslissingen van de bank veranderen. De bank moet immers de risico’s managen, in het belang van de klant, van de bank zelf en daarmee in het belang van de klanten die spaargelden aan de bank hebben toevertrouwd.
  • Op het moment dat er twijfels zijn over de continuïteit van een onderneming, gaat het bijzonder beheerbeleid in. Door de inzet van een specialistische accountmanager wil de bank dan samen met de klant een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een continuïteitsituatie te bereiken.
  • Bijzonder beheer kan samengaan met een verhoging van het rentetarief voor de betreffende klant. Het rentetarief op zakelijke financieringen is mede gebaseerd op het risico dat de bank loopt. Bij de overdracht naar bijzonder beheer wordt het klantrisico opnieuw ingeschat. Door de intensievere begeleiding nemen ook de beheerskosten toe. Tegenover deze kostenstijging voor een onderneming die toch al zware tijden beleeft, staat wel dat de ondernemer een beter in- en overzicht krijgt van zijn situatie.