Rabobank: 2014 een positief keerpunt


Vrijdag 27 februari 2015

Het afgelopen jaar vormt voor de Rabobank in veel opzichten een positief keerpunt. Dat concludeert bestuursvoorzitter Wiebe Draijer bij de presentatie van de jaarcijfers over 2014.

'Het herstel van vertrouwen van onze leden, klanten en de maatschappij is ingezet', aldus Draijer. 'Onze 8,8 miljoen klanten, van wie 7,6 miljoen in Nederland, tonen zich zeer loyaal aan de bank en daarvoor zijn we hen dankbaar.'

Versterken
Naast het klantenprogramma Visie 2016 kreeg de verbetering van de interne controlesystemen de volle aandacht. 'We brachten in nauw overleg met toezichthouders tal van verbeteringen aan op het gebied van compliance, risicomanagement en audit. Daarnaast kende onze cultuurverandering in 2014 een veelbelovende start en begonnen we het proces van herziening van onze governance. De besluitvorming hierover zullen we in 2015 afronden. We staan voor de opdracht om zowel onze coöperatie als ons bankbedrijf te versterken.'

Resultaat
De Rabobank Groep boekte in 2014 een nettowinst van 1.842 miljoen euro (2013: 2.007 miljoen). Het onderliggende resultaat steeg fors ten opzichte van 2013, toen eenmalige posten het resultaat per saldo positief beïnvloedden.
 

Solide en stabiel
Draijer: 'Onze financiële resultaten over 2014 zijn, gegeven de nog moeilijke economische omstandigheden en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, niet onbevredigend. Voor de toekomst is het echter nog onvoldoende. Onderliggend hebben we een resultaatsverbetering laten zien. De Rabobank behoort ook in 2014 tot de categorie meest solide en stabiele banken ter wereld. We doorstonden met goed resultaat de stresstest van de ECB. Toch kan het beter.'

Waardering
'Onze medewerkers in Nederland en in het buitenland hebben zich in moeilijke economische omstandigheden volledig ingezet om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen', aldus Draijer. 'Daarvoor verdienen ze waardering. Onze klanttevredenheid ging omhoog, maar verdere inspanningen om onze klantbediening te verbeteren zijn absoluut nodig. Het programma Visie 2016 is hiervoor in Nederland de basis.'

Herstel van vertrouwen
'Onze belangrijkste opdracht in 2015 is verder werken aan herstel van vertrouwen en ervoor zorgen dat we kunnen voldoen aan de eisen die de komende jaren aan ons worden gesteld. Ons uitgangspunt is dat wij een coöperatieve, maatschappelijke bank zijn, die het belang van leden, klanten en hun omgeving vooropstelt. De Rabobank zal als maatschappelijke organisatie een nadrukkelijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke agenda voor Nederland. Het stimuleren van duurzaamheid en ondernemerschap past daarin.'