Nieuwe partners Levend Lab


Maandag 8 april 2019

 

Vol in de wind met de zon in het hoofd staan we op het Levend Lab van de Universiteit Leiden, aan de rand van het Leiden BioScience Park. Dit Levend Lab “laboratorium in de buitenlucht” bestaat uit 38 sloten; 48 kleine vijvers en 48 bodem-testsystemen. Het buitenlab is met een zeer succesvolle crowdfundingsactie tot stand gekomen in 2017. Onlangs haakten een aantal nieuwe partners aan en was het tijd hen feestelijk bekend te maken.

Levend Lab
Het Levend Lab kenmerkt zich doordat er onder realistische condities experimenteel onderzoek wordt gedaan naar de effecten van verontreinigingen. Wat doen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen bemesting of plastics met de waterkwaliteit? Of menselijke activiteiten op zoetwatersystemen?

We staan nu aan de rand van de slootkant en kijken terug op twee prachtige onderzoekjaren waarin allerlei veldexperimenten zijn uitgevoerd, waar ook nadrukkelijk mee naar buiten getreden wordt.  “Het belangrijkste wat de resultaten uit het Levend Lab ons hebben laten zien is dat aspecten die zijn ontwikkeld in een laboratorium vaak niet 1 op 1 kunnen worden vertaald naar de veldsituatie – en dat een wetenschappelijke brug tussen het lab en het veld daarom onontbeerlijk is.” aldus Martina Vijver van de Universiteit Leiden.  

De openheid van het Levend Lab staat hoog in het vaandel – omdat het een van de weinige plekken is waar jong en oud ongehinderd kennis kunnen maken met het wetenschappelijk onderzoek. In 2018 zijn er bijna 400 kinderen geweest.

“Het Levend Lab is een TOP-faciliteit”, aldus Geert de Snoo van de Universiteit Leiden. Het is een broedplaats van creatieve ideeën. Er draaien academische cursussen en het wordt bezocht door schoolklassen. Het heeft een uithangbordfunctie waar we trots op zijn.

Rabobank nieuwe partner
Nu, begin april 2019, wordt er hard gewerkt om een nieuw experimenteel seizoen te starten. De Rabobank heeft dit fantastische initiatief uitgekozen om het komend jaar te steunen. Erik Versnel, directievoorzitter van Rabobank Leiden-Katwijk “In deze onderzoeksomgeving vindt heel belangrijk werk plaats om onze omgeving duurzamer te maken. Slechte waterkwaliteit heeft immers invloed op de kwaliteit van ons voedsel en vervolgens ook op onze gezondheid. Als bank zetten wij ons in voor het verduurzamen van de voedselketen. In de Leidse omgeving wordt daar bij Levend Lab een bijdrage aan geleverd. Daarom hebben wij onze ondersteuning aangeboden.“.

Een plaquette bij het Levend Lab informeert bezoekers over de activiteiten die er plaats vinden. Deze werd onthuld door Loes Bakker van Holland Rijnland, Erik Smets van Naturalis, Geert de Snoo van Universiteit Leiden, Timo van Tilburg van Hoogheemraadschap Rijnland, Martina Vijver van het Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden en Erik Versnel van Rabobank Leiden-Katwijk.