Leden akkoord met nieuwe coöperatieve structuur Rabobank


Donderdag 3 december 2015

Onze ledenraad heeft op 2 december ingestemd met de aanpassingen in de besturing van de Rabobank. Ook de ledenraden van de overige 105 lokale Rabobanken hebben met het voorstel ingestemd. Op 9 december heeft ook de Algemene Vergadering van Rabobank Nederland de fusie goedgekeurd, waarmee de nieuwe structuur per 1 januari 2016 definitief van kracht wordt.

Bestuursvoorzitter Rabobank Wiebe Draijer: "Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van de Rabobank. De uitslag toont aan dat onder onze leden unanieme steun is voor de nieuwe besturing van de Rabobank. Dit is een mooie stap op weg naar de klantgerichte en maatschappelijke bank die we willen zijn. Het afgelopen jaar zijn onze leden meegenomen in de nieuwe plannen en samen zijn we gekomen tot het voorstel dat nu ook officieel is onderschreven door onze achterban. De kern van onze coöperatieve organisatie is en blijft dat leden zowel de eigen lokale bank als de totale organisatie op koers houden.”

In de nieuwe coöperatieve structuur blijven wij als lokale Rabobank het kloppend hart van de coöperatie. En onze klanten blijven hun bankzaken gewoon doen bij hun eigen vertrouwde Rabobank. De nieuwe besturing geeft ons bovendien meer slagkracht, waardoor we ons in de toekomst nog beter kunnen richten op onze klanten en onze maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap.

De invloed en zeggenschap van leden is sterker dan voorheen. Onze bank krijgt evenals de andere lokale banken een rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van de coöperatie, de algemene ledenraad, waar onder meer de strategie van de gehele Rabobank wordt bepaald.

De 106 lokale banken en Rabobank Nederland gaan samenwerken vanuit één coöperatie met één bankvergunning en één jaarrekening.  Met de nieuwe structuur anticipeert de Rabobank tevens op wet- en regelgeving en is de bank in staat effectiever en efficiënter te reageren op toekomstige ontwikkelingen.