KEO: wereldeconomie vertraagt, Nederlandse economie versnelt


Donderdag 10 september 2015

Het Nederlandse BBP groeit dit jaar naar verwachting met 2,25 procent. Deze groei loopt in 2016 op naar 2,75 procent. De export en de binnenlandse bestedingen zorgen ervoor dat de groei een brede basis heeft.

​Dat schrijven economen van Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) in het Economisch Kwartaalbericht dat vandaag verschijnt.

Groei opkomende markten valt tegen
Dat de groei van de wereldeconomie vertraagt, heeft vooral te maken met de teruglopende groei in de opkomende markten, inclusief China. Ook dit jaar valt deze groei tegen: een verzwakking naar 3,25 procent tegenover 3,4 procent groei in 2014. Ook in 2016 blijft de groei van de wereldeconomie met 3,5 procent nog gematigd. Dit komt vooral door de terugval van de Chinese groei en de lage grondstoffenprijzen.

Herwin Loman, internationaal econoom van de Rabobank: 'Die lage grondstoffenprijzen geven de groei in de ontwikkelde wereld juist een impuls. Dit biedt tegenwicht aan een tegenvallende uitvoer naar de opkomende landen. De aantrekkende groei in de eurozone en andere ontwikkelde landen is weliswaar positief voor de wereldeconomie. Maar dit is niet genoeg om een lichte vertraging van de mondiale economische groei te voorkomen.'

Nederlandse groei wordt breed gedragen
De Nederlandse economische groei wordt in 2015 en 2016 breder gedragen dan in 2014. Behalve een hogere uitvoer dragen ook de toenemende private investeringen en de particuliere consumptie flink bij. Theo Smid, nationaal econoom van de Rabobank: 'De particuliere consumptie groeit volgend jaar sneller door een verdere stijging van het beschikbare huishoudinkomen. Dit hangt samen met de aantrekkende werkgelegenheid en de voorgenomen € 5 miljard lastenverlichting van het kabinet.'

Ook de uitvoer zal dit en volgend jaar sneller groeien. Smid: 'De euro staat relatief laag en zal naar verwachting in de loop van dit jaar nog iets verder verzwakken. Dat is goed nieuws voor ondernemers die naar bestemmingen buiten de eurozone exporteren. In de rest van dit jaar en volgend jaar zal onze export ook profiteren van de verder aantrekkende groei in het eurogebied.'

Niet iedereen voelt aantrekken economie
'Dat het beter gaat met de economie, zal nog niet iedereen even sterk voelen', benadrukt Smid. 'Weliswaar gaat het beter met de woningmarkt en de consumptie, die in de afgelopen jaren juist de belangrijkste negatieve factoren vormden. Maar de werkloosheid bevindt zich nog ruim boven het niveau van voor de recessie. Zij daalt wel redelijk gestaag, maar er is nog een lange weg te gaan voordat alle schade weer is gerepareerd.'

'Ook zijn er risico’s die roet in het eten kunnen gooien. De terugval van de groei in China raakt vooral grondstofproducenten hard. Door lagere groei in opkomende landen vertraagt de groei van de wereldeconomie, wat ook onze export zou kunnen treffen. Daarnaast is de situatie in Griekenland waarschijnlijk slechts tijdelijk van de radar verdwenen. Nieuwe onzekerheid kan het vertrouwen van huishoudens en bedrijven ondermijnen.'