Een terugblik op 2020 én vooruitkijken naar komend jaar


Donderdag 11 februari 2021

Rabobank Leiden-Katwijk heeft in 2020 via haar Coöperatief Dividend geïnvesteerd in de regio Leiden-Katwijk. Zo ondersteunden we verenigingen en stichtingen met mooie projecten tijdens corona en heeft de bank het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven ondersteund met een investering van €15 miljoen vanuit Rabo ClubSupport.  

2020 was een bewogen jaar. Covid-19 domineerde de samenleving, onze klanten en de bank. De coronacrisis zorgde voor een extra behoefte aan steun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen, maar ook voor gezinnen en kwetsbare doelgroepen. Rabobank heeft deze ondersteuning geboden en liet dit zien door het hele land. 

Een club is meer dan een club

Maar er was meer in 2020: met Rabo ClubSupport ondersteunden we ook het afgelopen jaar het Nederlandse verenigingsleven.  Er werd voor bijna €15 miljoen geïnvesteerd in clubs en verenigingen om ze  sterker en toekomstbestendiger te maken. Juist ook in deze tijd is deze impuls gewenst. In Leiden-Katwijk werd er ruim € 200.000,- geïnvesteerd aan meer dan 100 verenigingen en stichtingen. 

Coöperatief Convenant voor Nederland 

En dan nu een korte blik vooruit. Dit jaar slaat Rabobank de handen ineen met haar leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders voor een duurzamer Nederland. Dit doet de bank met het Coöperatief Convenant voor Nederland. Met dit convenant werkt de bank aan een toekomstplan voor het land en het versterken van de verschillende regio’s, zeker in en na de tijd van de coronacrisis. Het Coöperatief

Convenant voor Nederland is een programma van de lokale banken van Rabobank. De bank presenteert het convenant in de lente van dit jaar aan het nieuwe kabinet.

Lees meer over maatschappelijke initiatieven in jouw regio en de rest van Nederland.
Lees meer over de jaarcijfers, resultaten en verslagen van Rabobank.