Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven


Maandag 6 april 2020

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via het digitale aanvraagformulier onder aan deze pagina een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waarvoor zij steun nodig heeft, inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Per aanvraag wordt maximaal € 2.500 beschikbaar gesteld.

Voorwaarden voor een aanvraag:

 • De aanvrager is klant van Rabobank Leiden-Katwijk
 • De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en/of Katwijk.
 • De aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van een investering in een evenement of bijeenkomst die als gevolg van corona wel kosten met zich heeft meegebracht, maar niet tot opbrengsten heeft geleid, óf
 • De aanvrager kan aantonen dat ze andere dan de hiervoor genoemde financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen kunnen leiden tot een gevaar voor de continuïteit.
 • De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).
 • De aanvrager kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is.
 • Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
 • Verenigingen/stichtingen die kunnen terugvallen op landelijke en/of overheids-ondersteuning dienen daar eerst een verzoek in te dienen. Bijv. de lokale gemeente, landelijke sportbond, NOC*NSF en dergelijke.
 • Rabobank behoudt ten allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.


Voorbeelden:

 • nieuwe initiatieven die ontstaan om verbinding, samenhang en zorg in de maatschappij te vergroten (met in acht neming van de RIVM-richtlijnen uiteraard)
 • het steunen van schoolactiviteiten voor kinderen thuis wanneer er bijvoorbeeld geen internet voorzieningen zijn
 • het steunen van vrijwilligers bij voedselbanken gelet op de problematiek
 • nieuwe initiatieven die ontstaan om eenzaamheid bij ouderen te verminderen
 • het steunen van nieuwe initiatieven door verenigingen en stichtingen, naast hun reguliere activiteiten, die aansluiten bij eerder genoemde voorbeelden
 • liquiditeitsproblemen, bijv. door het wegvallen van omzet/inkomsten, komen niet in aanmerking


Klik hier om een aanvraag in te dienen.