Barbara Baarsma wordt directeur Kennisontwikkeling Rabobank


Dinsdag 8 december 2015

Barbara Baarsma start op 1 april 2016 bij de Rabobank als directeur Kennisontwikkeling. Zij wordt verantwoordelijk voor het verbeteren van de kennisontwikkeling van de Rabobank in het licht van de nieuwe strategie. Deze wordt op 9 december 2015 vastgesteld door de Centrale Kringvergadering. Barbara Baarsma gaat onderzoeken hoe het ruime kennisaanbod binnen de Rabobank nog beter kan worden ingezet om de klanten van de bank te ondersteunen. Barbara Baarsma neemt ook de lijnverantwoordelijkheid over van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek, die thans wordt geleid door Chief Economist Wim Boonstra.

Barbara Baarsma heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van toegepast economisch onderzoek en zat 10  jaar in de directie van SEO Economisch Onderzoek. Barbara Baarsma zal direct rapporteren aan bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. Wim Boonstra doet een stap opzij, maar blijft wel aan Kennis en Economisch Onderzoek en de Rabobank verbonden. Hij zal vanaf 1 april 2016 rapporteren aan Barbara Baarsma.
 
Barbara Baarsma: “De Rabobank heeft een rijke kennisbasis. Ik zie er enorm naar uit om met de verschillende onderzoeksgroepen samen te werken en te kijken hoe we die kennis zo effectief mogelijk kunnen inzetten voor de klanten van de Rabobank. Op die manier wil ik graag bijdragen aan de invulling van de maatschappelijke rol van de Rabobank. De coöperatieve aard van de bank biedt daarbij een prachtige uitgangspositie. Met 'Bankieren voor Nederland' en 'Banking for Food' beschikt de Rabobank over twee uitdagende en inspirerende strategische programma’s, die een krachtige ondersteuning verdienen door de kennis en expertise die binnen de bank aanwezig is verder te ontwikkelen.”
 
Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Ik ben ontzettend blij met de benoeming van Barbara Baarsma. We beschikken bij de Rabobank over een schat aan kennis en goede onderzoekers. De kennisontwikkeling binnen de bank vindt verspreid over verschillende bedrijfsonderdelen plaats. Onder leiding van Barbara Baarsma zal worden onderzocht hoe we dit nog beter op elkaar kunnen aansluiten en afstemmen qua aansturing, uitvoering en communicatie naar de klant. De kennisontwikkeling moet naadloos passen in onze missie om een substantiële bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Ik weet zeker dat de Rabobank veel profijt zal hebben van haar brede kennis en ervaring en ik wens haar veel succes.”
 
Barbara Baarsma blijft hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, Kroonlid bij de SER en lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Zij neemt afscheid als directeur van SEO Economisch Onderzoek. Als gevolg van haar nieuwe functie bij de Rabobank legt zij haar commissariaten bij Loyalis nv, Aon Groep Nederland bv en Stichting Espria en andere nevenfuncties neer.