Rabobank en Duurzamere Voeding (Banking for Food)

Waarom draagt Rabobank bij aan het wereldvoedselvraagstuk?
We delen onze wereld met steeds meer anderen. In 2050 zijn er naar verwachting bijna 10 miljard monden te voeden – 7,5 miljard meer dan in 1950. Ook leven we gemiddeld steeds langer. De grote vraag is nu: hoe zorgen we dat al deze mensen genoeg en gezond kunnen blijven eten? En hoe doen we dat zonder onze planeet helemaal uit te putten? Rabobank zet zich in: Samen op weg naar een duurzamere voedselproductie.

Maar waarom doet de Rabobank dit? De Rabo is toch een bank? Juist! Een bank die 120 jaar geleden is ontstaan in de landbouw. In Nederland en daarbuiten heeft de bank een sterke marktpositie in de voedselketen. Wij dragen graag ons steentje bij aan genoeg en gezond voedsel voor iedereen. Voedsel dat bovendien op een duurzame manier gemaakt is. Ecologisch duurzaam, dus met respect voor het milieu en de natuur.

Bijdragen door bedrijven te ondersteunen en te stimuleren
Maar hoe doen we dat dan? Want laten we eerlijk zijn: de Rabobank produceert zelf geen voedsel, en we vervoeren of verkopen het ook niet. Maar veel van onze zakelijke klanten wél. In Nederland en over de hele wereld. Als bank helpen we deze bedrijven. Met financiële producten, bijvoorbeeld door kleine boeren in ontwikkelingsgebieden en opkomende regio’s toegang tot financiering te bieden. Met het overdragen van de kennis van onze food- en agri-specialisten aan grote multinationals in de voedselproducerende sector. Tenslotte met ons netwerk. Wij brengen interessante partijen bij elkaar, zodat zij kunnen samenwerken. Zo sporen we de hele voedselketen aan om te vernieuwen en steeds duurzamer te werken.

Bijdragen door bedrijven te ondersteunen en te stimuleren
Maar hoe doen we dat dan? Want laten we eerlijk zijn: de Rabobank produceert zelf geen voedsel, en we vervoeren of verkopen het ook niet. Maar veel van onze zakelijke klanten wél. In Nederland en over de hele wereld. Als bank helpen we deze bedrijven. Met financiële producten, bijvoorbeeld door kleine boeren in ontwikkelingsgebieden en opkomende regio’s toegang tot financiering te bieden. Met het overdragen van de kennis van onze food- en agri-specialisten aan grote multinationals in de voedselproducerende sector. Tenslotte met ons netwerk. Wij brengen interessante partijen bij elkaar, zodat zij kunnen samenwerken. Zo sporen we de hele voedselketen aan om te vernieuwen en steeds duurzamer te werken.