Banking for Food: visie op voedselzekerheid en de rol van de Rabobank

De zekerheid van voedselvoorziening raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen op zo’n manier kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en de rol van de bank hierin.

Als internationaal leidende bank in food en agri is de Rabobank vastbesloten om bij te dragen aan oplossingen hiervoor. Samen met klanten, partners en collega’s wereldwijd gaan we aan de slag met de vier dimensies van voedselzekerheid: het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, het verbeteren van de toegang tot voedsel, het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding en het verbeteren van de stabiliteit.

Ook in uw lokale omgeving
Ook Rabobank Leiden-Katwijk draagt, op lokaal niveau, bij aan deze uitdaging. Momenteel werkt de bank met verenigingen en partners aan een initiatief dat gezonde en gebalanceerde voeding stimuleert. Wanneer hierover meer bekend is leest u dat onder andere op deze pagina.